Akty prawne

Zebraliśmy dla Państwa akty prawne traktujące o komorniku sądowym i wykonywanych przez niego czynnościach. Warto się z nimi zapoznać, aby zgłębić ten temat. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

  1. Ustawa z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych
  2. Ustawa z dnia 28 lutego 2018r.  o kosztach komorniczych
  3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego
  4. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  5. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
  6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
  7. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Akty prawne